Del ett, check!

Sista utredningstillfället med psykologen är avklarat och jag tror minsann att ögonen stod i kors när jag kom ut därifrån, det var länge sedan hjärnan fick ett så ordentligt träningspass! Allt som allt har vi träffats vid fyra tillfällen för olika typer av tester. Figurer mot figurer, minnestester, associationer, bildtester… i det stora hela faktiskt ganska […]

Rötter

Tredje testtillfället i utredningen är nu avklarat och jag tappade fokus flera gånger. Tävlingsmänniskan i mig blev smått irriterad och kände att prestationen var misslyckad. Då sa psykologen vänligt att det finns ju en orsak till att vi sitter där vi sitter och att testerna inte är konstruerade så att man ska lyckas bra på […]